Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

 ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
 ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΠΑ = Πρωτ. Προσ. Αλμωπίας
ΠΠΘ = Πρωτ. Προσ. Θεσσαλονίκης
ΠΠΛ =  Πρωτ. Προσ. Λαυρεωτικής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
 Δημοτικού,
Αγόρια Γυμνασίου, Κορίτσια Γυμνασίου,
Αγόρια Λυκείου, Κορίτσια Λυκείου,
Ενήλικοι Άντρες, Ενήλικες Γυναίκες.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τον Γενάρη θα εξεταστεί αν θα γίνουν αυτά τα πρωταθλήματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΟΥ ΠΠ
Τα παιδιά του Δημοτικού θα παίρνουν 1 βαθμό σε κάθε τους συμμετοχή, συν 1 βαθμό σε άλλο χωριό από το δικό τους, συν 1 βαθμό αν λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε διαδρομή χωρίς καμία βοήθεια.
Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και οι Ενήλικοι, θα παίρνουν:
ΘΕΣΗ
ΒΑΘΜΟΙ
1η
20
2η
18
3η
16
4η
14
5η
12
6η
11
7η
10
8η
9
9η
8
10η
7
11η
6
12η
5
13η
4
14η
3
15η
2
16η
1


+5 βαθμούς για κάθε έγκυρη παρουσία αθλητή (άσχετα με το αν διαγωνίστηκε μόνος του ή με άλλον)
ή +3 βαθμό για κάθε χωρίς δόλο ακύρωση.
ΟΡΟΙ 3ΟΥ ΠΠΠ
Ø  Κάθε ομαδική συμμετοχή θα αποτελείται από 3 το πολύ άτομα.Στην περίπτωση συμμετοχής 2 ή 3 ατόμων η βαθμολογία διαιρείται διά 2 ή 3 με προσέγγιση στο πιο κάτω μισό.
Ø  Όποιος συμμετέχει σε μεγαλύτερη διαδρομή αυτόματα προηγείται όλων όσων έχουν πάρει μικρότερη αρκεί να τερματίσει έγκυρος και μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.
Ø  Η εκκίνηση για τους αθλητές που έχουν συγγένεια ή ανήκουν στην ίδια ομάδα αν πρόκειται να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή θα δίνεται με μεγάλη χρονική διαφορά.
Ø  Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδρομές. Βαθμούς όμως παίρνει μόνο από την πρώτη.
Ø  Στους αγώνες που θα γίνουν μετά το Πάσχα η βαθμολογία διπλασιάζεται.
Ø  Για να λάβει κάποιος διάκριση θα πρέπει να έχει λάβει μέρος σε τουλάχιστον 2 αγώνες στο ΠΠΘ, και τουλάχιστον 3 αγώνες στα ΠΠΑ και ΠΠΛ.
Ø  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα τελικά αποτελέσματα, προηγείται αυτός που: α) έχει περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες, β) αυτός που έχει πάρει περισσότερους βαθμούς στον τελευταίο αγώνα, στον προτελευταίο, κλπ.
Ø  Για τα πρωταθλήματα Γυμνασίων και Λυκείων, θα βαθμολογείτε η κάθε έγκυρη συμμετοχή ανά φύλο, ανά κατηγορία με 1 βαθμό η τελευταία, 2 η επόμενη, και ούτω καθεξής, και στο τέλος θα αθροίζονται οι 3 καλύτερες βαθμολογίες αγοριών και οι 3 καλύτερες κοριτσιών του κάθε Σχολείου.
Ø  Για το κάθε τοπικό πρωτάθλημα ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από τον σχεδιαστή και 2 ακόμα αθλητές, οι οποίοι θα αποφασίζουν για αλλαγές στο πρόγραμμα, στην βαθμολογία, περιπτώσεις ακύρωσης αθλητή, αφαίρεσης σημαίας ή ότι άλλο χρειαστεί. Οι επιτροπές αυτές θα δημιουργηθούν στον επόμενο από σήμερα (28-10-13) αγώνα που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε τοπικό πρωτάθλημα.3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προσανατολισμού (2013-2014) θα πραγματοποιηθεί με έναν τελικό αγώνα που θα γίνει το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 κατά πάσα πιθανότητα στο Φράγμα της Θέρμης, κοντά στην Θεσσαλονίκη, με σχεδιαστή των διαδρομών τον Κωνσταντίνο Κουκουρή, και κόστος συμμετοχής 10 Ευρώ οι ενήλικοι και 5 οι ανήλικοι .
 Την ευθύνη για τον αγώνα θα έχουν τα μέλη των τοπικών επιτροπών που θα παραβρεθούν στον τελικό αγώνα, οι οποίοι θα κάνουν γραμματεία,  θα υποστηρίξουν τον σχεδιαστή στο μάζεμα των σημαιών στο τέλος του αγώνα και σε ότι άλλο χρειαστεί καθώς και θα αποφασίσουν για όποιο θέμα χρειαστεί. Θα αναλάβουν επίσης την γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων και της τελικής βαθμολογίας, ώστε να παραδοθούν τα μετάλλια μετά το τέλος του αγώνα. Δεν θα συμμετέχουν στην τοποθέτηση των σημαιών γι αυτό μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα αρκεί να ξεκινήσουν αρκετά νωρίς.
Δικαίωμα να λάβουν μέρος στον τελικό έχουν:
ΕΝΗΛΙΚΟΙ: 30 άντρες και 30 γυναίκες, που θα προκριθούν από τα τοπικά πρωταθλήματα (ΤΠ). Από το κάθε ΤΠ θα προκριθούν τόσα άτομα, ανάλογα με το πόσοι συμμετείχαν σε τουλάχιστον δύο αγώνες. Πχ
ΤΠ
ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
1ο ΤΠ
17
(17*30)/96= 5,3125
5
2ο ΤΠ
23
(23*30)/96= 7,1875
7
3ο ΤΠ
56
(56*30)/96= 17,5
18
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
96

30

ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ: 20 αγόρια και 20 κορίτσια από τα ΤΠ, που θα προκριθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικοι. Τον Ιανουάριο θα εξεταστεί αν θα προκριθούν κάποια άτομα από το Πρωτάθλημα Γυμνασίων-Λυκείων Νομού Πέλλας (αν πραγματοποιηθεί).
ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: οι επιτροπές των ΤΠ, θα αποφασίσουν για το ποια παιδιά (αν υπάρχουν) μπορούν να αγωνιστούν στον τελικό αγώνα. Η επιλογή θα γίνει μόνο από παιδιά που στους τελευταίους τουλάχιστον αγώνες λάμβαναν μέρος μόνα τους χωρίς βοήθεια.
Διαδρομές αγώνα:
Α = για ηλικίες 8-10 ετών
Β = για ηλικίες 10-12 ετών
Γ = για ηλικίες 12-14 ετών
Δ = για ηλικίες 14-16 ετών
Ε = για ηλικίες 16-18 ετών
ΖΑ = για ενήλικους άντρες
ΖΓ = για ενήλικες γυναίκες.

Θέση στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προσανατολισμού
ΠΑΙΔΙΑ : Ανάλογα με την επίδοσή τους στον τελικό αγώνα.
ΕΝΗΛΙΚΟΙ: Επίδοση από τα ΤΠ + επίδοση από αγώνα. (αν κάποιος λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα ΤΠ θα λάβει βαθμούς μόνο από ένα)
Επίδοση από ΤΠ = (βαθμολογία στο ΤΠ / αγώνες στο ΤΠ)* 4            (με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθμό, εκτός αν προκύπτει ακριβώς ,5 οπότε διατηρείται)
Επίδοση από αγώνα = ο πρώτος παίρνει 100 βαθμούς, ο χρόνος που θα δοθεί σαν χρόνος ακύρωσης παίρνει 0 βαθμούς, οι υπόλοιποι χρόνοι πάνε αναλογικά.   (με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθμό, εκτός αν προκύπτει ακριβώς ,5 οπότε διατηρείται)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ): Επίδοση από ΤΠ θεωρείται η βαθμολογία που θα λάβει στο 3ο ΠΠΑ. Επίδοση από αγώνα θεωρείται η επίδοση που έκανε στον αγώνα του Εξαπλατάνου (6-10-13).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου